ताजा जानकारी :
प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि आशयको सूचना    |    प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना (पशुपालनमा असल अभ्यास प्रबर्द्धन कार्यक्रम)    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि आशयको सूचना (पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवर्द्धन कार्यक्रम)    |    प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना (स्थानीय बाख्रा विकास कार्यक्रम ; दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम)    |    पशुपन्छी तथा मत्स्य जन्य यन्त्र तथा उपकरण वितरण कार्यक्रमको भुक्तानी माग गर्दाको निवेदनको ढाँचा    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी आशयको सूचना (स्थानीय बाख्रा विकास कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम)    |    सम्झौता रद्ध गरिएको सम्बन्धि सूचना    |    दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि ग्रिन टु ह्वाइट कार्यक्रमको प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक फर्मेटहरु    |    दूध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमको प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक फर्मेटहरु    |    स्थानीय बाख्रा विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक फर्मेटहरु    |    असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रमको प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक फर्मेटहरु    |    प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना (पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका लागि बीउ पुँजी कोष परिचालन कार्यक्रम)    |    प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सुचना (दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि Green To White Model कार्यक्रम)    |    पुन: प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना    |    प्रस्ताव छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धि सूचना    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि सूचना (स्थानीय बाख्रा विकास कार्यक्रम र असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम)    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि आशयको सूचना (पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकासका लागि बीउ पुँजी कोष परिचालन)    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि आशयको सूचना ( दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि Green to White कार्यक्रम)    |    वार्षिक पुस्तिका २०७९/८०    |    प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि आशयको सूचना    |    भैंसीपालन प्रविधि संगालो    |    भेडापालन प्रविधि संगालो    |    कुखुरापालन प्रविधि संगालो    |    बाख्रापालन प्राविधिक पुस्तिका    |    बंगुरपालन प्राविधिक पुस्तिका    |    गाईपालन प्राविधिक पुस्तिका    |    आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०    |    भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धी सूचना    |    बीउ पूँजी कोष परिचालन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    बिउंपूँजी परिचालन कार्यविधि, २०८०    |    दुग्ध उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम (दूध जोन) सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि Green to White Model सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    चौरी प्रवर्द्धन, स्थानीय बाख्रा विकास र पशुपालनमा असल अभ्यास प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०    |    पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०    |    पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य यन्त्र तथा उपकरण वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना    |    कृषि यन्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९    |    प्रविधि र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०    |    कृषि क्षेत्रमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८०    |    दुग्ध क्षेत्र विकासका लागि ग्रिन टु ह्वाइट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८०    |    पशु कल्याणका पाँच स्वतन्त्रताहरु    |    पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४    |    सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट - आ.व. २०८०/०८१    |    दोलखा जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट - आ.व. २०८०/०८१    |    राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार सम्बन्धी सूचना- २०८०    |   
Dr. Gyan Bahadur Jirel

डा. ज्ञान बहादुर जिरेल

कार्यालय प्रमुख
९८५४०४५११५

Dr. Dhurba D.C.

डा. ध्रुब डि.सी.

सूचना अधिकारी
(पशु विकास अधिकृत, आठौँ तह)
९८५४०४५११४
infovetdolakha@gmail.com

परिचय तथा पृष्ठभूमि

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय बि.सं. २०२७ सालमा पशु चिकित्सालय जिरी, दोलाखाको नामबाट स्थापना भई प्रारम्भमा जिरी कृषि केन्द्र संग सयुंक्त रुपमा रहि दोलखा जिल्ला र रामेछाप जिल्लामा सेवा पुराउदै आइरेहेकोमा बि.सं. २०३६ साल देखि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत रही समन्यात्मक पशु विकास कार्यक्रम र पशु चिकित्सालयको नामबाट यस जिल्लामा पशुपन्छीको उपचार तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेकोमा बि.सं. २०३९ साल देखि जिरी कृषि केन्द्रबाट अलग भई बि.सं. २०४२-२०४३ साल देखि समन्यात्मक पशु विकास कार्यक्रम र पशु चिकित्सालय दुईवटै कार्यक्रम एकै साथ संचालन हुने गरि जिल्ला पशु सेवा शाखामा समाबेश भयो | पशु सेवा कार्यक्रम लाई समय सापेक्ष भरपर्दो बनाउन तत्कालिन श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार यस कार्यालय लाई बि.सं. २०४४ श्रावण ८ गते जिरीबाट सारेर यस जिल्ला को सदरमुकाम चरिकोटमा स्थापना गरियो | तत्तपश्चात आ.व. २०४९ देखि २०५० सम्म उक्त पशु सेवा साखा लगायत कृषि विकास शाखालाई एउटैमा गाभि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत पशु सेवा शाखाको संरचनामा परिणत भयो | करिब ३ वर्ष पश्चात कार्यालय आ.व. २०५२/०५३ मा छुट्टिई फेरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय को नाममा खडा भयो र पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास कार्यक्रमहरु, पशु सेवा प्रसार, कबुलियती बन बृहतर चौंरी विकास, सहकारी खेति, अति... थप पढ्नुहोस्

सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस